Er der en fremtid for Bording Friluftsbad?


Det håber vi selvfølgelig der er, men der skal nye folk til inden længe.
Vi har ikke været udfordret på økonomien i forhold til de kommunale tilskud og vi synes selv, at vi har
disponeret klog og sikkert i forhold til driften og de vedligeholdelsesmæssige udfordringer der er på et 50 år gammelt bad. Så det er ikke “en synkende skude” vi forlader men et bad, hvor der er behov for nye
kræfter og mere energi end vi har.
Vi er en selvejende institution med CVR nr. og har en bestyrelse hvortil der ikke er valg – men udpegelse og dermed er en lidt anderledes konstellation end en forening. Vi er en arbejdende bestyrelse med en del
opgaver, som gennem årene både har ændret og omfordelt sig flere gange. Lige nu er vi 3 personer og det er faktisk for få i forhold til opgaverne men også i forhold til vedtægterne.
Vi har godkendelserne i orden (kommune, brand og redning, politi). Vi har overskud, hvilket også er
nødvendigt da vi ikke kan låne penge til f.eks udgifter til tag, bassiner eller maskiner mm. og derfor selv ville skulle finde penge til de udgifter. Med de stigende energiudgifter og betaling for assistance, når vi nok rundt i et O i år.
Vi har faste kunder/lejere som svømmeklub, cykelklub og en kosmetolog. Det er med til at sikre, at dele af
bygningen bliver brugt året rundt og derfor har lidt varme på. Badet, som helhed – kan ikke bruges til andet end svømmebad ifølge handelsaftalen med kommunen og kan kun sælges tilbage.
Indeværende sæson har vi måttet alliere os med Ikast Svømmecenter, der bemander livreddervagterne på
hverdags eftermiddage. Resten af vagterne et det meningen vi selv skal bemande med frivillige som
tidligere. En nødløsning, som har været nødvendig for at sikre mere kontinuitet, færre lukkedage og mindre pres på de færre frivillige, bestyrelsen inklusive.
Den nuværende bestyrelse ønsker ikke at fortsætte ret meget længere og derfor skal der findes nye folk. Vi ser det som en fornem opgave at give godt videre og derfor vil vi gerne de nye kommer med nu og gerne har de sidste måneder af sæsonen med sammen med os og vi hjælper også gerne med opstart i 2023 hvis dette ønskes. Vi er åbne for dialog men kan også “forlade skuden” hvis dette ønskes.
Vi har valgt vores visioner og måder – og været tro mod konceptet langt hen ad vejen. Der findes garanteret andre måder at drive bad på end vores, så det giver vi plads til.
Pia og Hanne har været med fra 2011 opstarten og Ole har været med i 4 år.
Der sker også ting i vores liv med job og familier som gør, at vi nu har lyst og behov for at prioritere anderledes.
Vi har nydt fællesskabet og set mange vokse med opgaverne. Vi har lykkes langt hen ad vejen – og været
taknemmelige for opbakningen i lokal området. Men nu er det slut for os.

Bording Friluftsbad længe leve!
Ole Nørbjerg, Hanne Lindberg og Pia Hald